Wat kunnen we leren van Millennials in tijden van Corona?

Beeld van Instagram account van “Nu tijd voor actie”

Zonder colleges, gesloten kroegen, bars en sportscholen is er voldoende tijd vrijgekomen in de agenda’s van Millennials. En in plaats van op de bank te hangen, gaan veel Millennials aan de slag.

Millennials zijn een generatie die van betekenis wil zijn, werk wil doen met maatschappelijke impact. Ze zijn de zogenaamde digital natives, zijn in staat om snel kennis te vergaren. Ze zijn bovenal initiatiefrijk en willen graag de verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen om zelf aan de slag te gaan.

Toch worden ze vaak negatief neergezet als snel verveeld, narcistisch of verwend. Maar als je wat verder kijkt, zie je dat er heel veel te leren is van Millennials.

Zelfontplooiing
Volgens het onderzoek van PWC is zelfontplooiing heel belangrijk voor Millennials. Ze willen groeien, zo snel mogelijk en op een manier die bij hen past. De waan van de dag is voor veel Millennials – nog geen – valkuil. De focus op zelfontwikkeling van Millennials kan ervoor zorgen dat ook meer ervaren medewerkers gaan nadenken over hun talenten. Waar krijgen ze energie van en benutten ze hun talenten wel voldoende? Of is het wellicht tijd om te kijken naar andere mogelijkheden binnen of buiten de organisatie?

Waarbij iets nieuws niet altijd beter is, maar het doorbreken van de sleur kan in sommige gevallen zeker geen kwaad. Uiteindelijk wil iedereen werk doen waar je blij van wordt, toch?

Van positieve feedback groeien we allemaal, maar volgens het PWC-onderzoek zijn feedback en waardering voor Millennials van essentieel belang. Om snel te groeien willen ze graag horen hoe ze het doen. En daarnaast willen ze zoveel mogelijk het vertrouwen en de vrijheid krijgen van hun manager.

Voor managers betekent dit dat ze veel meer moeten loslaten en ruimte moeten maken voor dienend leiderschap. Nog niet alle organisaties zijn hierop volledig ingericht, maar laat de Millennials in je organisatie meedenken over de oplossing. Het zal het wederzijds begrip zeker geen kwaad doen.

Maar wat heeft dat nu allemaal met de Corona crisis en de rol van Millennials te maken?

Een groot deel van de hulp initiatieven is ontwikkeld door Millennials en daarin zie je alle hierboven genoemde punten heel duidelijk terugkomen. In deze tijd van verandering en onvoorspelbaarheid zij we gebaat bij een generatie als deze. Die op een andere manier kan denken en handelen. Die niet met voor de hand liggende oplossingen komt maar out of the box kan denken. Ze zijn sterk in kritisch denken en oplossend denken. En daardoor met initiatieven komt die vernieuwend en verfrissend zijn. Denk bijvoorbeeld aan het door Millennial-organisatie “Tijd Voor Actie” ontwikkelde een platform https://www.tijdvooractie.nl. Zij koppelen Millennials die in actie willen komen aan een lokaal initiatief. Is er nog geen lokaal initiatief dan helpen ze met het opzetten ervan en het bouwen van een netwerk in de omgeving. Lokale acties worden op het platform gedeeld, zo worden boodschappen gedaan voor ouderen in Leeuwarden en wordt er met elkaar gebeld in Amersfoort.

Millennials zijn innovatief, initiatiefrijk.
Doen graag “iets goeds” en zijn echt lang niet altijd alleen maar met zichzelf of hun mobiele telefoon bezig.

Dus nodig Millennials uit om mee te denken over de maatschappelijke problemen waar we nu voor staan. Luister naar hun ideeën, daar kunnen hele verrassende en verfrissende initiatieven uit voortkomen. Heb het lef om het vertrouwde los te laten en om deze nieuwe ideeën uit te proberen. 

We hebben elkaar nu meer dan ooit nodig. ‘Let een beetje op elkaar’ in de positieve zin en ‘Zorg voor elkaar’.

Ben je een Millennial of vind je omgeving dat je tot deze generatie behoort en word je gek van alle vooroordelen, dan kun je met deze punten hopelijk aangeven dat het lang zo slecht nog niet is gesteld met jouw generatie. En je kunt altijd nog de video van Adam Canover met ze delen.

Hoe je dat het handigste en snelste doet, weet je vast wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *